MİKROCERRAHİ YÖNTEMİ

Mikrocerrahi yöntemi nedir?
Bu yöntem renkli doppler ultrasonografinin cerrahi alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişip , yaygınlaşan ve ülkemizde de çok az merkezde uygulanan bir yöntemdir. Klasik cerrahide yapılan her türlü girişim bu yöntem ile de yapılabilmektedir.

Teknik, girişim esnasında her türlü sorunlu damarın doppler ultrasonografi ile nokta atış tespit edilip özel tıbbi cihazlar sayesinde birkaç milimetrelik kesilerden müdahale edilmesidir. Kolay bir teknik olmakla birlikte uygulamadaki başarı tekniği kullanan hekimin ultrason bilgisi ve deneyimi ile direkt orantılıdır.

Neden mikrocerrahi?
Lazer, radyofrekans vs… gibi endovenöz tedavi yöntemlerinin her türlü damara uygulanamaması ve uzun dönem sonuçlarının iyi olmaması, cerrahi yöntemleri tekrar popüler hale getirmiştir. Klasik cerrahi tekniklerin sonuçlarının başarılı olmakla birlikte iyileşme ve istirahat sürecinin uzun olması ,cilt kesilerinin büyük olması, kesilerin dikiş atılarak kapatılmasından dolayı kozmetik olmaması gibi handikapları mevcuttur. Renkli dopler ultrasonografi eşliğinde yapılan mikrocerrahi yönteminde hiçbir damarsal problem gözden kaçmamakta, girişim sonrası özel bir istirahat gerektirmemekte, hastanede yatış gerektirmeyip 4-5 saat içerisinde hastalar yürüyerek taburcu edilmekte ve birkaç milimetrelik kesiler de dikiş atılmamasından dolayı mükemmel bir kozmetik iyileşme sağlanmaktadır.

*** Mikrocerrahi ile ileride lazım olabilecek yedek damarların (by-pass damarları) tamamına yakını korunarak varisleri tedavi etmek mümkündür.***

 

Mikrocerrahi tekniğinin herhangi bir komplikasyonu varmıdır?
Çok güvenli bir yöntem olup İşleme ait herhangi bir komplikasyon neredeyse yoktur.