Varislerde Tedavi Yöntemleri

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Varislerle ilgili  sanıldığının aksine rutin bir tedavi metodu veya tek bir tedavi yöntemi yoktur.

“Hastalık yoktur,hasta vardır.” ; doğru teşhis ve venöz renkli doppler ultrasonografi ile yapılan haritalama doğru tedavi seçeneğini bize sunacaktır.

Hastalarda bazen tek bir tedavi yöntemi uygulanabildiği gibi birkaç yöntem de birarada uygulanabilir.

1-Palyatif  (Geçici) Tedaviler

Kompresyon Tedavisi (varis çorabı)

Varis çorabı varisleri tedavi etmez,sadece mevcut şikayetleri azaltıp hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Geçici bir yöntemdir,kesin tedavi yapılıncaya kadar bir miktar daha zaman kazanılmasını sağlar.

Medikal Tedavi

İlaç tedavisidir.bu konuda bir çok ilaç seçeneği mevcuttur. Varislerin ,bulunduğu damarlara,rahatsızlığın şiddetine, hastanın yaşı,cinsiyeti ve genetik özelliklerine göre tedaviye cevabı değişir.

2-Ameliyatsız Tedavi (Girişimsel ) Yöntemleri

Tutkal (Tıbbi Yapıştırıcı)

Son yıllarda birçok klinikte uygulanan oldukça popüler bir yöntemdir. Yedek damarlara (by-pass damarları) bir katater yardımı ile girilerek tutkal (siyanoakrilat-japon yapıştırıcısı) verilip damarların yapıştırılması yöntemidir. Herhangi bir anesteziye gerek kalmadan uygulanabilmesi en büyük avantajıdır.

*** İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.
Endovenözlazer Tedavisi (EVLT )

Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarlara bir katater yardımı ile girilerek lazer fiberi yerleştirilir.Akabinde yüksek  enerji yayan lazer fiberinin  yavaşça geriye çekilerek  damarın içeriden yakılıp, yedek damarların (by-pass damarları) kapatılması yöntemidir.

*** İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.
Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarların içerisine bir katater yerleştirilir,yüksek frekanslı ses dalgalarının lazere göre daha az bir ısı üretmesi ile katater geriye çekilerek yedek damarların (by-pass damarları) içeriden yakılıp kapatılması yöntemidir.

*** İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.
Clarivein Uygulamasi (Köpük Tedavisi)

Herhangi bir anestetik işlem gerekmeksizin yedek damarların içerisine özel bir katater yerleştirilir , kataterin uç kısmı dairesel hareketler yaparken geriye çekilir ve bu geri çekme esnasında sklerozan (köpük) madde verilerek yedek damarların (by-pass damarları) içeriden yakılıp kapatılması yöntemidir.

*** İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Endovenöz  Buhar Tedavisi

Popülaritesini kaybetmiş,güncel olmayan bir tedavi yöntemidir.

3-Cerrahi Tedaviler

Klasik Cerrahi (Stripping,Flebektomi)

Venöz Stripping ; genel veya spinal anestezi yardımı ile yedek damarları  içerisine ayak bileği veya diz seviyesinden kasığa kadar oldukça büyük kesiler ile  bir tel yerleştirilip yedek damarların (by-pass damarları) tamamen çıkarılması işlemidir.

Flebektomi de bu işlem esnasında büyük variköz pakelerin birkaç cm lik kesiler ile çıkarılmasıdır.

İşlem sonrası ağrılı olması,uzun süre yatak istirahati gerektirmesi ve kozmetik açıdan kötü bir görüntüye sebebiyet vermesi nedeni ile günümüzde yok denilecek kadar az tercih edilen bir yöntemdir.

*** İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) tamamen çıkarılması  sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.
MİKROCERRAHİ YÖNTEMİ

Bu yöntem renkli doppler ultrasonografinin cerrahi alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişip , yaygınlaşan ve ülkemizde de çok az merkezde uygulanan bir yöntemdir. Klasik cerrahide yapılan her türlü girişim bu yöntem ile de yapılabilmektedir.

Teknik, girişim esnasında her türlü sorunlu damarın doppler ultrasonografi ile nokta atış tespit edilip özel tıbbi cihazlar sayesinde birkaç milimetrelik kesilerden müdahale edilmesidir. Kolay bir teknik olmakla birlikte uygulamadaki başarı tekniği kullanan hekimin ultrason bilgisi ve deneyimi ile direkt orantılıdır.

Neden mikrocerrahi?

Lazer, radyofrekans vs… gibi endovenöz tedavi yöntemlerinin her türlü damara uygulanamaması ve uzun dönem sonuçlarının iyi olmaması, cerrahi yöntemleri tekrar popüler hale getirmiştir. Klasik cerrahi tekniklerin sonuçlarının başarılı olmakla birlikte iyileşme ve istirahat sürecinin uzun olması ,cilt kesilerinin büyük olması, kesilerin dikiş atılarak kapatılmasından dolayı kozmetik olmaması gibi handikapları mevcuttur. Renkli dopler ultrasonografi eşliğinde yapılan mikrocerrahi yönteminde hiçbir damarsal problem gözden kaçmamakta, girişim sonrası özel bir istirahat gerektirmemekte, hastanede yatış gerektirmeyip 4-5 saat içerisinde hastalar yürüyerek taburcu edilmekte ve birkaç milimetrelik kesiler de dikiş atılmamasından dolayı mükemmel bir kozmetik iyileşme sağlanmaktadır.

Mikrocerrahi tekniğinin herhangi bir komplikasyonu varmıdır?

Çok güvenli bir yöntem olup işleme ait herhangi bir komplikasyon neredeyse yoktur.

*** Kliniğimizde ileride lazım olabilecek yedek damarların (by-pass damarları) tamamına yakını korunabilmesi sebebi ile Mikrocerrahi ağırlıklı olarak tercih edilen tedavi yöntemidir.***

Kapak Tamir Operasyonları (Kelepçe Yöntemi)

External valf repair dediğimiz halk arasındaki bilinen adıyla kelepçe yöntemi özellikle erken teşhis konulan hastalarda oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu yöntem mikrocerrahi ile kombine edilerek  yedek damarları (by-pass damarları) doğala en yakın şekilde korumaktadır.Tekniğin dezavantajı her hastada ve her damar yapısında uygulanamıyor olmasıdır.

4-Kozmetik Varislerin Tedavisi (Kilcaldamar -Retiküler Ven)

Köpük Skleroterapi (Foam)
Scleroterapi
Cilt (Transdermal) Lazeri
Radyofrekans

Kliniğimizde Rafyofrekans hariç tüm yöntemler hastaların damar yapısına uygun şekilde  kullanılmaktadır.