Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi nedir? Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri modern tıbbın bugün en çok önerdiği ve uyguladığı günümüzde oldukça popüler varis tedavisi yöntemleridir. Her geçen gün bu yöntemlere bir yenisi eklenmektedir ve her yeni yöntem bir önceki önerilen yöntemden daha iyi bir yöntem olarak ön plana çıkarılmaktadır. Bu yöntemlerin en önemli özelliği ve ortak noktası by-pass yani yedek damar (safen ven) dediğimiz damarları iç kısımdan yakarak veya yapıştırarak kurutması ve bu işlemlerin herhangi bir genel anestezi veya çoğunluğunun regional anestezi gerektirmemesi ile birlikte herhangi bir kesi yapılmadan uygulanmasıdır. Bacaklarda renk değişimi, şişlik ve ağrıya sebep olan varisler müdahale edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunu haline gelebilir. En sık görülen damar hastalıklarından biri olan varis kadınların dörtte birinde, erkeklerin ise beşte birinde görülmektedir. Varislerin tedavi edilmesi kesinlikle zorunludur. Bu hastalık ilerleyen zamanlarda kaşıntı ve ağrıda artma ile birlikte varis yaraların açılmasına sebep olabilir. Tüm bu ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Ameliyatsız varis tedavisi fiyatları için kliniğimizi arayarak ön muayene talebi oluşturabilirsiniz. Ameliyatsız varis tedavisi, ameliyatsız yöntemlerle varislerin tedavisini kapsayan bir terimdir. Ameliyatsız varis tedavisi, ameliyatsız yöntemlerle varislerin tedavisini kapsayan bir terimdir. Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri arasında skleroterapi, endovenöz termal ablasyon ve lazer tedavisi gibi seçenekler bulunur. Skleroterapi, bir iğne ile varisin içine bir madde enjekte ederek varisin çökmesine ve yok olmasına neden olan bir yöntemdir. Endovenöz termal ablasyon, lazer veya radyofrekans enerjisi kullanarak varisli damarın içini ısıtarak kapatma işlemidir. Lazer tedavisi, cilt altındaki küçük damarları hedef alarak onları küçültmek veya yok etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ameliyatsız varis tedavisi, geleneksel cerrahiye göre daha az invazivdir ve daha az ağrılıdır. Ancak, tedavi edilecek varisin tipine ve boyutuna göre en uygun tedavinin seçilmesi önemlidir. yöntemler arasında skleroterapi, endovenöz termal ablasyon ve lazer tedavisi gibi seçenekler bulunur. Skleroterapi, bir iğne ile varisin içine bir madde enjekte ederek varisin çökmesine ve yok olmasına neden olan bir yöntemdir. Endovenöz termal ablasyon, lazer veya radyofrekans enerjisi kullanarak varisli damarın içini ısıtarak kapatma işlemidir. Lazer tedavisi, cilt altındaki küçük damarları hedef alarak onları küçültmek veya yok etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ameliyatsız varis tedavisi, geleneksel cerrahiye göre daha az invazivdir ve daha az ağrılıdır. Ancak, tedavi edilecek varisin tipine ve boyutuna göre en uygun tedavinin seçilmesi önemlidir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir?

Ameliyatsız varis tedavisi, varislerin tedavi edilmesi için cerrahi müdahale yapılmadan uygulanan bir dizi prosedür ve tekniklerdir. Bu yöntemler, varisin türü, büyüklüğü, yerleşimi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir.

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hasta aynı gün içinde eve dönebilir. Bazı yaygın ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri şunlardır:

Skleroterapi: Bu yöntemde, bir iğne yardımıyla varisin içine özel bir solüsyon enjekte edilir. Bu solüsyon, varisli damarın iç yüzeyindeki dokulara zarar verir, damarı çökerterek kapatır ve kanın doğal olarak başka damarlara yönlendirilmesini sağlar.

Endovenöz termal ablasyon: Bu yöntemde, bir kateter damarın içine yerleştirilir ve cihaz, damarın içini radyofrekans veya lazer ışınları ile ısıtarak damarı kapatır.

Lazer tedavisi: Bu yöntemde, bir lazer ışını, varisli damarın içine yönlendirilerek damarın küçülmesi veya kapatılması sağlanır.

Köpük skleroterapisi: Bu yöntemde, özel bir köpük solüsyonu varisli damara enjekte edilir. Köpük, damarın içindeki dokuları tahrip ederek damarı küçültür ve kapatır.

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri, geleneksel varis cerrahisine göre daha az invazif, daha az ağrılı ve daha hızlı iyileşme süreleri sunar. Ancak, herhangi bir tedavi öncesinde bir doktorla görüşmek, en uygun tedavi yöntemini belirlemek için önemlidir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ameliyatsız varis tedavisi, birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Bu yöntemler arasında skleroterapi, endovenöz termal ablasyon, lazer tedavisi ve köpük skleroterapi gibi seçenekler bulunur. Hangi yöntemin uygulanacağı, varisin büyüklüğü, yerleşimi ve türüne bağlıdır.

Skleroterapi, bir iğne ile varisin içine bir madde enjekte ederek varisin çökmesine ve yok olmasına neden olan bir yöntemdir. İşlem sırasında, önce varisin içine ince bir iğne sokulur ve daha sonra özel bir madde enjekte edilir. Bu madde, varisin iç yüzeyindeki dokulara zarar vererek varisi küçültür ve kapatır.

Endovenöz termal ablasyon, lazer veya radyofrekans enerjisi kullanarak varisli damarın içini ısıtarak kapatma işlemidir. İşlem sırasında, önce bir küçük kesik yapılarak varisli damara ince bir kateter yerleştirilir. Daha sonra, kateter ısıtılarak varisin iç yüzeyindeki dokuları tahrip eder ve varis kapatılır.

Lazer tedavisi, cilt altındaki küçük damarları hedef alarak onları küçültmek veya yok etmek için kullanılan bir yöntemdir. Lazer ışını, cilt yüzeyine yerleştirilen bir cihaz yardımıyla damarın içine yönlendirilir ve varisin iç yüzeyindeki dokuları tahrip ederek varisi küçültür.

Köpük skleroterapi, özel bir maddeyi köpük haline getirerek varisin içine enjekte eden bir yöntemdir. Köpük, varisin içindeki dokuları tahrip eder ve varisi kapatır.

Ameliyatsız varis tedavisi genellikle lokal anestezi altında yapılır ve birkaç saat içinde tamamlanır. İşlem sonrası ağrı veya rahatsızlık minimaldir ve hastalar genellikle hemen günlük aktivitelerine geri dönebilirler. Ancak, herhangi bir tedavi öncesinde bir doktora danışarak en uygun tedavi yöntemini belirlemek en doğru yaklaşım olacaktır.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Ameliyatsız varis tedavisi, genellikle varis hastalığı olan kişilerin birçoğuna uygulanabilir. Ancak, herhangi bir tedavinin uygunluğu, hastanın varisinin türü, büyüklüğü, yerleşimi ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Ameliyatsız varis tedavisi, geleneksel cerrahiden daha az invazif olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, ameliyatsız tedavilerin birçok avantajı vardır. Örneğin, daha kısa iyileşme süresi, daha az ağrı ve rahatsızlık, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az komplikasyon riski gibi avantajları vardır.

Ameliyatsız varis tedavisi, çoğu kişiye uygulanabilir, ancak bazı durumlarda uygulanması önerilmez. Örneğin, aşırı kilolu veya obez kişilerde, gebelik sırasında, bazı kan hastalıkları olanlarda veya bazı ilaçlar kullanan kişilerde ameliyatsız varis tedavisi uygun olmayabilir. Bu nedenle, ameliyatsız varis tedavisi için en uygun adayları belirlemek için bir doktorla görüşmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Endovenöz Lazerle Varis Tedavisi Yöntemi (EVLT)

Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarlara bir kateter yardımı ile girilerek lazer fiberi yerleştirilir. Akabinde yüksek enerji ile ısı yayan lazer fiberinin yavaşça geriye çekilerek damarın içeriden yakılıp, yedek damarların (by-pass damarları) kapatılması yöntemidir. Cilt yüzeyinden boğum boğum görülen damarların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Çok genişlemiş olan toplardamarların kapatılması işlemidir. Bu yöntemin bilimsel ve kısa adı EVLAdır. Varis tedavisi ameliyatsız yöntemler ile yapıldığında birçok avantaj ve dezavantajlı yönleri olabilmektedir.

  • Avantajı, hastaların hemen günlük hayatına dönebilmesidir.
  • Dezavantajı ise büyük variköz damarlara uygulanamaması, köprü damarlara (perforan ven) teknik olarak uygulama zorluğu ,birkaç ay varis çorabı giyilmesi gerekliliğidir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları yani by-pass damarları kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bu konuda sizleri aydınlatmak için “Varis Tedavisinde By-Pass Damarları ve Önemi” konulu makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

Radyofrekans Ablasyon Varis Tedavisi Yöntemi (RFA)

 Spinal veya tümesan anestezi uygulandıktan sonra yedek damarlara bir kateter yardımı ile girilerek lazer fiberi yerleştirilir. Akabinde yüksek enerji ile ısı yayan lazer fiberinin yavaşça geriye çekilerek damarın içeriden yakılıp, yedek damarların (by-pass damarları) kapatılması yöntemidir. Bu işlem sırasında damar yerlerinin yeri doğru tespit edilmelidir. Bu yüzden bu tedavi girişimsel radyoloji uzmanları tarafindan yapılması gerekir. 

EVLT ye benzer avantaj ve dezavantajları mevcuttur

  • Avantajı hastaların hemen günlük hayatına dönebilmesidir.
  • Dezavantajı ise büyük variköz damarlara uygulanamaması, köprü damarlara (perforan ven))teknik olarak uygulama zorluğu ,birkaç ay varis çorabı giyilmesi gerekliliğidir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Clarivein Uygulamasi (Köpük Varis Tedavisi)

Herhangi bir anestetik işlem gerekmeksizin yedek damarların içerisine özel bir kateter yerleştirilir ,kateterin uç kısmı dairesel hareketler yaparken geriye çekilir ve bu geri çekme esnasında sklerozan (köpük) madde verilerek yedek damarların (by-pass damarları) içeriden kimyasal endotel hasarı ile kapatılması yöntemidir.

Günümüzde hemen hemen hiç tercih edilmeyen bir yöntemdir.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Tutkal (Tıbbi Yapıştırıcı) Varis Tedavisi Yöntemi

Biyolojik yapıştırıcılar tıbbı kullanımı olan ve damar tedavisinde yıllardan beri kullanılan özel bir yapışkandır.  Son yıllarda birçok klinikte uygulanan günümüzde en çok uygulanan oldukça popüler bir yöntemdir.

Son yıllarda birçok klinikte uygulanan günümüzde en çok uygulanan oldukça popüler bir yöntemdir.

Yedek damarlara (by-pass damarları) bir kateter yardımı ile girilerek tutkal (siyanoakrilat – japon yapıştırıcısı ) verilip damarların yapıştırılması yöntemidir.

  • Avantajı hastaların hemen günlük hayatına dönebilmesi, herhangi bir anestezi uygulamasına gerek kalmaması ve varis çorabı giyilmesine gerek olmamasıdır.
  • Dezavantajı ise büyük yüzeyel variköz damarlara uygulanamaması, köprü damarlara (perforan ven) teknik olarak uygulama zorluğu ,azda olsa derin ven trombozu ve emboli riskinin olmasıdır.

İleride lazım olabilecek yedek damarları (by-pass damarları) kurutması sebebi ile kliniğimizde tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Endovenöz Buhar Varis Tedavisi Yöntemleri

Popülaritesini kaybetmiş, güncel olmayan bir tedavi yöntemidir. Yedek damarlara (by-pass damarları) bir kateter yardımı ile girilerek buhar ve yarattığı ısı ile damarların yakıldığı bir yöntemdir. İşlem esnasında ameliyata gerek yoktur. Yukarıdan aşağıya doğru damarın içine buhar verilerek varisli damarın kapatılması sağlanır.

Özetlersek;

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri oldukça kolay, rahat uygulanabilen, kesi gerektirmeyen, hastanın hemen günlük yaşantısına dönebildiği yöntemlerdir. Hepsinin ortak dezavantajı ise ileride bize lazım olabilecek by-pass (yedek damar) damarlarını yok etmesi ve her varis tipine ve de yapısına göre çözüm üretememesidir. Bilimsel makalelerde çok düşük oranda tekrar bu kapatılan damarların tekrar açıldığı iddia edilse de pratikte çok fazla nüksle karşımıza çıkmaktadır.
Popülaritesini kaybetmiş, güncel olmayan bir tedavi yöntemidir. Yedek damarlara (by-pass damarları) bir kateter yardımı ile girilerek buhar ve yarattığı ısı ile damarların yakıldığı bir yöntemdir. İşlem esnasında ameliyata gerek yoktur. Yukarıdan aşağıya doğru damarın içine buhar verilerek varisli damarın kapatılması sağlanır.

Şahsen tüm bu ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri by-pass damarlarını yok etmesi ve kurutması nedeni ile kesinlikle kullanmayı reddettiğim ve hastalarıma önermediğim yöntemlerdir. Ameliyatsız varis tedavisi fiyatları için kliniğimizden randevu fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Fiyatları

Ameliyatsız varis tedavisi fiyatları, tedavi yöntemine, tedavinin uygulandığı bölgenin genişliğine, tedavinin tekrarlanması gerekip gerekmediğine değişkenlik gösterebilmektedir. Ameliyatsız varis tedavisi fiyatları konusunda kliniğimizi arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

varis tedavisi whatsapp hattı