Varis Ameliyatı

Varis ameliyatı, iç varis ve gizli varis, venöz yetmezlik, venöz kaçak, venöz reflü adı da verilen hastalıkların hemen hepsi ayni rahatsızlığın farklı isimleridir. Hepsi bacakta görülen varislerin kaynaklandığı damarlardaki aynı hastalığı ifade eden, farklı isimlerdeki tanımlamalardır. Her halde çok az hastalık vardır ki bu kadar çok farklı isimle anılsın. Biz bu farklı tanımlamaların hepsine (iç varis, gizli varis, venöz yetmezlik, venöz kaçak, venöz reflü) kısaca varis diyelim. Varis ameliyatı, cilt altındaki genişlemiş ve görünen damarların cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Bu işlem, varislerin büyüklüğüne, konumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir. Genellikle, büyük veya karmaşık varisler için, genel anestezi altında gerçekleştirilen cerrahi müdahale gerekebilir. Bu işlem sırasında, varisli bölgeye küçük bir kesi yapılarak, varisli damar çıkarılır veya bağlanır. Daha küçük veya orta boyutlu varisler için, minimal invaziv yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler arasında endovenöz lazer veya radyofrekans ablasyonu, skleroterapi veya köpük skleroterapi gibi prosedürler yer alabilir. Bu yöntemlerde, varisli bölgeye bir iğne veya kateter yardımıyla bir çözelti veya enerji kaynağı enjekte edilerek, varisli damarın çökertilmesi veya sızdırmaz hale getirilmesi sağlanır. Varis ameliyatı sonrasında, birkaç gün sürebilen hafif ağrı, şişlik ve morluklar gibi yan etkiler görülebilir. İyileşme süreci kişinin yaşına, sağlık durumuna ve yapılan işleme bağlı olarak değişebilir. İyileşme sürecinde, doktorunuzun önerilerine uymanız önemlidir. Bu öneriler arasında bacakları yüksekte tutmak, özel bir basınç bandajı veya çorap kullanmak, düzenli yürüyüş yapmak ve ilaç kullanımı gibi tedbirler yer alabilir.

Varis Ameliyatı

Varis ameliyatı, varisli damarların cerrahi yöntemlerle çıkarılması veya düzeltilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle büyük, yüzeyel venöz sistemdeki varisler için kullanılır. Varis ameliyatı; kasıktan varis ameliyatı, açık varis ameliyatı, kapalı varis ameliyatı şeklinde değişebilir.

Varis Ameliyatı

  • İç Varis
  • Gizli Varis
  • Venöz Yetmezlik
  • Venöz Reflü

Varis ameliyatlarını anlatmadan önce varisin hangi damarlarda neden ve nasıl olduğunu anlamakta fayda var. Vücudumuz atar damar dediğimiz damarlar vasıtasıyla kirli kanı bacaklarımıza götürür. Kullanılıp kirlenen bu kanı temizlenmek üzere kalbe taşıyan damarların hastalığıdır varis. Biz bu damarlara genel olarak toplardamar (venöz damar) diyoruz. Bacaklarımızda kirli kanı kalbe taşıan 3 tane toplardamar sistemi vardır. Bunlar;

  • Derin venöz sistem ( Ana damar)
  •  Yüzeyel venöz sistem (Yedek damar-By pass damarı) 
  • Perforan ven sistemi (köprü-Bağlantı damarı) 

Varisler büyük oranda bahsettiğimiz ikinci sistem olan yüzeyel venöz sistem (yedek damar-bypass damarı) den kaynaklanır. Bu sistem iki damardan oluşur; bir tanesi bacağımızın iç yüzeyinde seyreden bilekten başlayıp kasıkta ana damarla birleşerek sonlanan Vena Safena Magna (büyük safen ven), diğeri ise topukta başlayıp diz arkasında ana damar ile birleşerek sonlanan Vena Safena Parva (küçük safen ven ) dır. Bu damarlar bacak kaslarımızın hareketi ile sıkışır ve kan kalbe doğru yönlendirir. Kanın geri kaçmaması için bu damarların içerisinde her bir kaç santimetrede bir kapaklar vardır. Bu kapaklar kalp yönüne doğru açılan kanı kalbe yönlendiren birer valf (sibop ) görevi görür. Varis işte bu valf sisteminin bozulup kalbe yönelen kanın yedek damar sistemi içerisinde geriye kaçması ile oluşur. Varis tedavisi yapılmaz ise varisin oluştuğu yerde ağrılar ve yanmalar olabilir.

Varis Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Varis ameliyatı, varisli damarların cerrahi olarak çıkarılması veya bağlanması işlemidir. Bu işlem genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve birkaç saat sürebilir.

Ameliyat sırasında, cilt altındaki varisli bölgeye bir kesi yapılır. Daha sonra, varisli damarlar cilt altından çıkarılır veya bağlanır. Bu işlem sırasında, yakındaki sağlıklı damarlar korunarak, varisli bölgeye mümkün olduğunca az hasar verilmeye çalışılır.

Varislerin yerleşim yerine bağlı olarak, cerrahlar farklı teknikler kullanabilir. Örneğin, büyük yüzeyel venleri tedavi etmek için stripping adı verilen bir yöntem kullanılabilir. Bu yöntemde, bir çeşit tel cihazı varisli bölgeden geçirilir ve daha sonra çıkarılır. Bu işlem sonrasında, cilt altındaki varisli damarlar da çıkarılır.

Endovenöz lazer veya radyofrekans ablasyonu gibi minimal invaziv yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemlerde, varisli bölgeye bir iğne veya kateter yerleştirilir ve ardından varisli damara bir enerji kaynağı uygulanarak, varisli damar sızdırmaz hale getirilir veya çöktürülür.

Temel olarak 4 tipte varis ameliyatı yapılır.Bu ameliyatlar ;

Klasik ameliyat (Venöz stripping): En çok yapılan ameliyattır. Genel veya spinal anestezi yardımı ile damarın başlangıç ve bitiş yeri bulunur ( ayak bileği-kasık veya topuk-diz arkası) büyük kesiler ile damar içerisine çelik bir tel damar boyunca yerleştirilir. Uç kısmı bilek veya topuktaki damara bağlanarak, tel kasığa doğru cilt altından çekilir ve yedek damarlar tamamen çıkarılır.

İleride lazım olabilecek yedek damarlar (bypass damarları) tamamen çıkarılır. Sonrasında oldukça ağrılı , kanama yapabilme ihtimali olan, kötü kozmetik görüntüye neden olan ve birkaç hafta istirahat gerektiren konforsuz bir yöntemdir. 

Flebektomi (pake eksizyonu ): İkinci sıklıkta denilen görünen varislerin bir kaç santimlik kesiler ile temizlendiği lokal veya spinal anestezi ile yapılan girişimlerdir.

Tek başına varisle ilgi sorunları tamamen gidermez, görüntünün kısmen düzelmesini sağlar. Sonrasında ağrı , kanama, dikiş atılması nedeni ile kötü kozmetik görüntüye neden olur.

MikroCerrahi Yöntemi: Bu yöntem renkli doppler ultrasonografinin cerrahi alanda kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişip , yaygınlaşan ve ülkemizde de çok az merkezde uygulanan bir yöntemdir. Klasik cerrahide yapılan her türlü girişim bu yöntem ile de yapılabilmektedir. 

varis ameliyatı türleri

Teknik, girişim esnasında her türlü sorunlu damarın doppler ultrasonografi ile nokta atış tespit edilip özel tıbbi cihazlar sayesinde birkaç milimetrelik kesilerden müdahale edilmesidir. Kolay bir teknik olmakla birlikte uygulamadaki başarı tekniği kullanan hekimin ultrason bilgisi ve deneyimi ile direkt orantılıdır. 

Klasik cerrahi tekniklerin sonuçları nispeten başarılı olmakla birlikte ileride lazım olabilecek yedek damarların (bypass damarları) yok edilmesi, iyileşme ve istirahat sürecinin uzun olması ,cilt kesilerinin büyük olması, kesilerin dikiş atılarak kapatılmasından dolayı kozmetik olmaması gibi handikapları mevcuttur.

Renkli doppler ultrasonografi eşliğinde yapılan mikrocerrahi yönteminde hiçbir damarsal problem gözden kaçmamakta, girişim sonrası özel bir istirahat gerektirmemekte, hastanede yatış gerektirmeyip 4-5 saat içerisinde hastalar yürüyerek taburcu edilmekte ve birkaç milimetrelik kesiler ile dikiş atılmamasından dolayı mükemmel bir kozmetik iyileşme sağlanmaktadır. By pass damarlarını koruyan oldukça güvenli bir yöntemdir.

Kapak Tamir Operasyonları (Kelepçe Yöntemi) : Son olarak da External valf repair dediğimiz halk arasındaki bilinen adıyla kelepçe yöntemi özellikle erken teşhis konulan hastalarda oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu yöntem mikrocerrahi ile kombine edilerek yedek damarları (bypass damarları) doğala en yakın şekilde korumaktadır. Tekniğin dezavantajı her hastada ve her damar yapısında uygulanamıyor olmasıdır.

 Varis ameliyatlarının hepsinin avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Unutulmaması gereken her hastanın damar yapısının farklı olması ve dolayısı ile kullanılacak ameliyat tekniğinin de kişiden kişiye değişebilmesidir. Kullanılan tekniğe veya tekniklere göre de varis tedavisi fiyatları ve ekonomik maliyetleri de farklılık göstermektedir.

Varis Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Varis ameliyatı, yapılacak işleme ve varislerin yerine göre farklılık gösteren bir süreçtir. Bu nedenle, ameliyatın süresi değişkenlik gösterebilir.

Lazerle varis ameliyatı, genellikle yaklaşık 1 ila 2 saat arasında sürer. Bu süre, ameliyatın yapılacağı bölgeye, varislerin sayısına ve büyüklüğüne, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın uygulanacağı yönteme bağlı olarak değişebilir.

Ameliyat sırasında, hasta uyutulur ve lokal anestezi uygulanır. Lazer enerjisi, varisin içindeki damar duvarlarını kapatmak için kullanılır. Bu işlem, özellikle küçük ve orta büyüklükteki varisler için oldukça etkilidir.

Ameliyattan sonra hastanın birkaç saat gözlem altında tutulması gerekebilir ve genellikle aynı gün içinde evine gönderilir. Ameliyat sonrası dönemde, hastanın ağrı ve rahatsızlık hissetmesi normaldir ve bu durum ilaçlarla hafifletilebilir.


Lazerle Varis Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Varis ameliyatı sonrası iyileşme süresi, ameliyatın tipine ve uygulandığı bölgeye göre değişebilir. Lazerle varis tedavisi sonrası iyileşme süresi, ameliyatın yoğunluğuna, işlem yapılan bölgeye, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak değişebilir.

Genellikle lazerle varis ameliyatı sonrası hastaların günlük aktivitelerine birkaç gün içinde geri dönebileceği söylenebilir. İlk günlerde istirahat etmek, bacakları yüksekte tutmak, varis çorapları giymek, şişmeyi azaltmak ve kanamayı önlemek için önerilir. Ayrıca, ağrıyı hafifletmek için reçete edilen ağrı kesicilerin kullanımı önerilebilir.

Tam bir iyileşme süresi için hastaların genellikle 2 ila 4 hafta boyunca fiziksel aktivitelerini sınırlamaları önerilir. Bu süre zarfında ağır kaldırmaktan, uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınılmalıdır. Ameliyattan sonraki birkaç hafta boyunca, bacaklardaki ödem ve morluklar yavaş yavaş azalır ve normal aktivitelere dönmek için doktorunuzun onayını almak önerilir.

Ameliyat Sonrası Varis Çorabı Kaç Gün Giyilir?

Ameliyat sonrası varis çorabı giyilme süresi, yapılan ameliyatın türüne ve ameliyat sonrası önerilen bakım planına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle ameliyat sonrası varis çorabı, ameliyattan sonra en az 1-2 hafta boyunca günde 24 saat boyunca giyilmesi önerilir.

Varis çorapları, bacaklarda kan dolaşımını arttırarak, bacaklarda şişlik, ağrı ve kan pıhtısı oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar. Ameliyat sonrası varis çorapları, bacaklardaki şişlik ve ağrıyı azaltmaya, kan dolaşımını düzenlemeye ve ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan pıhtısı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ameliyat sonrası varis çorabı giyme süresi, cerrahınızın önerilerine göre değişebilir, bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası takip edilmesi gereken talimatları doktorunuzla konuşmanız önerilir.

Varis Ameliyatı Zor Bir Ameliyat Mı?

Varis ameliyatı, tıbbi olarak "varis cerrahisi" olarak bilinen bir işlemdir. Bu işlem, bacaklarda veya ayaklarda görülen varislerin tedavisi için yapılır. Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Varis ameliyatı genellikle zor bir ameliyat olarak kabul edilmez, ancak herhangi bir ameliyat gibi riskleri ve potansiyel komplikasyonları vardır. Ameliyat sırasında, varisli damarın çıkarılması veya kapatılması için birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler arasında stripping, flebektomi ve endovenöz lazer tedavisi gibi prosedürler yer alabilir.

Varis cerrahisi, ameliyat sonrası iyileşme süreci ve komplikasyon riskleri açısından da dikkate değerdir. İyileşme süreci genellikle ağrı kesiciler, elastik sıkıştırma çorapları ve dinlenme gibi önlemlerle desteklenir. Ancak ameliyat sonrası kanama, enfeksiyon, anesteziye bağlı komplikasyonlar ve damarlarla ilgili sorunlar gibi riskler de vardır.

Sonuç olarak, varis ameliyatı zor bir ameliyat olarak kabul edilmez, ancak herhangi bir ameliyat gibi riskleri ve potansiyel komplikasyonları vardır. Ameliyat öncesinde ve sonrasında doktorunuzun verdiği talimatlara dikkat etmek, ameliyatın başarılı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olabilir.

Varis Ameliyatı Fiyatları

Varis ameliyatı fiyatları, ameliyatın yapılacağı bölgeye, ameliyatın tipine, hastanenin ya da kliniğin konumuna ve sağlık sigortası kapsamına göre değişiklik gösterir. Özel sağlık sigortası sahibi olan kişiler, genellikle ameliyat masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayabilirler.

Lazerle varis ameliyatı fiyatları, ameliyatın yapılacağı bölgeye, varislerin sayısına ve büyüklüğüne, hastanenin ya da kliniğin konumuna, kullanılan malzeme ve cihazlara göre değişiklik gösterir.
Ayrıca, lazerle varis ameliyatı fiyatları, ameliyatı yapan doktorun tecrübesine ve tanınmışlığına da bağlı olabilir. Bazı doktorlar, daha yüksek ücretler talep edebilirler.
Ameliyat öncesinde, doktorunuzla konuşarak ameliyatın maliyeti hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, sağlık sigortanızın varis tedavisini kapsayıp kapsamadığını öğrenmek de faydalı olabilir.

varis tedavisi whatsapp hattı